Nieuws

Nieuw - MOBISCORE - Wat is het?

Wat is het?

Een MOBIscore is een score van een huis of een perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

De MOBIscore kan je gebruiken om mensen bewust te maken van de milieuimpact van de woonkeuze.  Door dichter bij voorzieningen te gaan wonen,  gaan mensen minder verspreid wonen.  Zo verdichten we de kernen, met tal van positieve gevolgen:  minder versnippering, minder vervuiling en hinder en een hogere biodiversiteit.  Kernverdichting zorgt ook voor lagere kosten voor nutsvoorzieningen.

Voor elke woning in Vlaanderen kan vanaf nu de Mobiscore berekend worden.  De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg, te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

Waarom een MOBIscore?

De ecologische voetafdruk van de Vlaming is hoger dan die van de buurlanden.  Daar zijn verschillende redenen voor,  maar twee oorzaken komen steevast naar boven:  het hoge huishoudelijke energieverbruik en het hoge aantal voertuigkilometers per inwoner.  Dit laatste is voor een groot deel te wijten aan de woonplaats en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, winkelen, recreëren, enz.....

De MOBIscore is een sensibiliserend en vrijwillig instrument dat immobiliënkantoren kunnen integreren in de zoekertjes van woningen op hun website of via andere kanalen te koop aangeboden worden.

Bekijk zelf je MOBiscore op www.mobiscore.be

Contact

Meeusen vastgoed BVBA
Villerslei 14
2900 Schoten

T 03 653 11 33
info@meeusenvastgoed.be